Zaposlenje

Bolnici su potrebne stručne osobe sledećeg profila:


   - stručnjak za marketing ( u zdravstvu )
   - lekar oftalmolog

.........................................................................................................................................

Smatrate, da Vaše kvalifikacije odgovaraju profilu naše bolnice.
Priložite Vašu biografiju ( CV ) i uz poruku, popunite sledeće podatke:

Ime:

Prezime:

E-mail:

Kontakt telefon:

Radno mesto za koje se prijavljujete:

Neka druga Vama bitna napomena:


Ime i prezime
E-mail
Telefon
Priložite Vaš CV
Radno mesto - Poruka
Turistička agencija