PCR Laboratorija

U sklopu Revide oformljena je prva privatna PCR laboratorija čija delatnost obuhvata ne samo genetičke analize već i kompletne:

 • biohemijske, hematološke, imunološke i mikrobiološke analize
 • analize genetičke osnove muškog steriliteta iz uzorka krvi
 • utvrđivanje trudnoće u četvrtoj gestacijskoj nedelji
 • određivanje pola deteta vec u drugom mesecu trudnoće
 • rano otkrivanje poremećaja u razvoju ploda bezbolnim metodama Double test (PAPP-A, free ß hCG)
 • Quadruple test (AFP, intaktni ß hCG, estriol,inhibin A,ne invazivna metoda iz uzorka krvi - zamena za amniocentezu)
 • Toxoplasma IgM i IgG
 • Analiza hormona tiroidne žlezde (T3,T4,TSH)
 • Tumor markeri
 • AFP-jetra, testisi
 • CA-125-ovarijum
 • CA15-3 dojka
 • PSA-prostata
 • CEA-opšti...

Ime i prezime
E-mail
Telefon
Zemlja
Pošaljite izveštaj Vašeg lekara
Poruka
Turistička agencija