REVIDA je osnovana 1993. godine kao prvi privatni Centar za pružanje kliničkih usluga u Srbiji. Osnivač je Prof dr sci. med Zorica Savković. U februaru 2004. godine dolazi do značajnog preokreta u poslovanju ove firme, kada proširuje svoju delatnost na druge specijalnosti i uvodi prvu genetsku PCR laboratoriju i na taj način prerasta u prvi privatni Zavod na ovim prostorima. Danas je REVIDA moderna medicinska ustanova koja koristi najkvalitetniju opremu, zapošljava i sarađuje sa vodećim medicinskim stručnjacima iz zemlje i inostranstva, a o visokom kvalitetu usluge svedoči preko 20.000 stalnih pacijenata iz svih krajeva zemlje.U decembru 2008 Zavod Revida prerasta u Specijalnu oftalmološku bolnicu.

REVIDA ima izuzetno široku delatnost, u okviru koje pruža čitav spektar zdravstvenih usluga iz najrazličitijih specijalnosti, čime se pretvorila u tzv. porodičnog lekara koji u svakom momentu i u svakoj situaciji stoji na rapolaganju svojim pacijentima.

Revida poseduje stručnost, opremu i prostor. Proveru kvaliteta prepuštamo Vama a priznanje kvaliteta našeg poslovanja i visoke profesionalnosti je od nedavno članstvo u Service D'Information Code Diplomatique & Consulaire (CD).

Preporuka CD članstva uliva sigurnost, što nam omogućava privlačenje VIP klijenata. Code Diplomatique (CD) je znak prepoznavanja i simbol kvaliteta u svakodnevnom radu u svetskoj diplomatiji i najvišim ekonomskim institucijama širom sveta.

Naše prednosti:

  • Jedina ustanova na teritoriji Srbije koja ima sertifikat za primenu ruskih programa za lečenje razrokosti i slabovidosti i rehabilitaciju vida kod dece
  • Relax program – relaksacija vida kod kompjuterskog sindroma
  • Revida je nastavno-naučna baza Beogradskog univerziteta.
  • Jedina ustanova gde se radi kompletna hirurgija očne duplje
  • Jedina ustanova u kojoj se primenjuje metabolička terapija  po ruskim metodama
  • Prva genetska PCR laboratorija za prevenciju i detekciju genetski naslednih bolesti i borbu za zdravo potomstvo
  • Ispunjava sve uslove za primenu standarda JUS ISO 9001-2001

Ime i prezime
E-mail
Telefon
Zemlja
Pošaljite izveštaj Vašeg lekara
Poruka
Turistička agencija